byl přidán do košíku

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím.

Při registraci v našem internetovém obchodě zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa, telefon, adresa elektronické pošty apod. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.  

Během doby Vašeho užívání našeho internetového obchodu shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám (výjimkou je dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky).  

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše osobní data před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby pro Vás. Vaše osobní data považujeme za důvěrná. Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně. Tato data můžeme na Vaše přání kdykoliv z databáze vymazat.